Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/brfonds/public_html/library/class.mysql.php on line 15
Citi pakalpojumi - Brfonds.lv

Citi pakalpojumi

  ES projektu vadības un uzraudzības pakalpojumi

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un atbilstošu projektu vadību un uzraudzību ES finansējumu saņēmušiem projektiem, BRF piedāvā pilna spektra pakalpojumus, kas iekļauj gan projekta vispārīgo vadību, gan arī projekta Progresa pārskatu, Maksājumu pieprasījumu un citu dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu projektu uzraugošajai sadarbības iestādei.


Paveiktais:

 • Projektu vadības pakalpojumi ESF projektā „Latvijas Sarkanā Krusta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopums higiēnas centrā Jūrmalā”
 • Projektu vadības pakalpojumi ESF projektā „Motivācijas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība Rīgā”
 • Projektu vadības pakalpojumi VIAA projektā „Projektu ģenerēšanas inkubators radošām idejām”

  Ja nepieciešami ES projektu vadības un uzraudzības pakalpojumi, sazinies ar mums: info@brfonds.lv

 Apmācību un semināru organizēšanas pakalpojumi

BRF piedāvā apmācību un semināru organizēšanas servisa pakalpojumus, nodrošinot telpu, ēdināšanas, transporta, publicitātes un citus pakalpojumus.


Paveiktais:

Kopš 2011.gada Baltijas Reģionālais fonds veic reģionālā sadarbības partnera pienākumus V/A „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras” Latvijas un Šveices sadarbības programmā „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos, 2011.g. un 2012.g. Zemgales plānošanas reģionā, savukārt sākot no 2103.gada Rīgas un Vidzemes plānošanas reģionos.


Noorganizētās apmācības Rīgas reģionā:

 • Apmācības 2 daļās Rīgas reģiona jauniešiem „Mērķē augstāk”
 • Apmācības Rīgas reģiona cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem, par koučingu „Koučings kā pieeja darbā ar jaunatni”

Noorganizētās apmācības Vidzemes reģionā:

 • Apmācības Vidzemes reģiona skolotājiem par neformālo izglītību „Apmācības par neformālo izglītību”
 • Apmācības Vidzemes reģiona jauniešiem un pašvaldību pārstāvjiem par aktīvu līdzdalību „Apmācības par aktīvu līdzdalību pašvaldības darbā"
 • Apmācības 2 daļās Rīgas reģiona jauniešiem „Mērķē augstāk”
 • Apmācības Vidzemes reģiona cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem, par koučingu „Koučings kā pieeja darbā ar jaunatni”

Noorganizētās apmācības Zemgales reģionā:

 • Apmācības Zemgales jauniešiem par radošumu un inovāciju „Izbīdi savu ideju”
 • Apmācības Zemgales jauniešiem „Ar uzņēmību pret bezdar(bī)bu”
 • Apmācības „Sadarbības iespējas jaunatnes darbiniekiem Zemgalē”
 • Apmācības Zemgales reģiona jaunatnes darbiniekiem par Coaching „Iespējas - Coaching-Spējas!"
 • Apmācības Zemgales jauniešiem par komunikāciju „Uzmanību, runā Zemgale”
 • Apmācības par sadarbību un komunikāciju „KOPĀ!”

  Ja nepieciešams noorganizēt apmācības vai semināru, sazinies ar mums: info@brfonds.lv

Projektu iesniegumu sagatavošana ES finansējuma piesaistei

Lai pieteiktos uz līdzfinansējumu kādā no Eiropas Savienības un/vai pārējās ārvalstu finanšu palīdzības atbalsta programmām, nepieciešams sagatavot kvalitatīvu projekta iesniegumu un virkni citus dokumentus, un tam vajadzīgas gan specifiskas zināšanas par atbalsta programmu un normatīvajiem aktiem, gan arī iepriekšēja pieredze projektu sagatavošanā. BRF sniedz klientiem pakalpojumus ES un pārējās ārvalstu finanšu piesaistei:

1.  Projekta iesnieguma sagatavoša

 • LIAA administrētās programmās
 • LAD administrētās programmās
 • VIAA administrētās programmās
 • SIF administrētās programmās
 • INTERREG un pārrobežu sadarbības programmās
 • KPFI
 • Citas programmās
  2. Konsultatīvais atbalsts
      3.Atbalsts papildus iesniedzamo dokumentu sagatavošanā

Ja vēlies piesaistīt ES finansējumu un nepieciešama palīdzība projekta iesnieguma sagatavošanā, sazinies ar mums: info@brfonds.lv

 Tulkošanas pakalpojumi


BRF piedāvā rakstisko tekstu un dokumentu tulkošanu uz/no latviešu, angļu, franču un krievu valodām. Profesionālu un pieredzējušu tulku komanda izpildīs jūsu pasūtījumu noteiktajā termiņā un par konkurētspējīgām cenām. Mūsu piedāvātie tulki ir profesionāli un pieredzējuši, kuri specializējas plaša spektra dokumentu un tekstu tulkošanā – biznesa dokumenti, juridiskie dokumenti, tiesību normatīvie akti u.c.


Ja nepieciešami tulkojumu pakalpojumi, sazinies ar mums: info@brfonds.lv


SEE A Game


Ideju ģenerēšanas inkubatorsJauniešu projektiIesaisties!