Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/brfonds/public_html/library/class.mysql.php on line 15
NVO interneta televīzijas attīstība - Brfonds.lv

NVO interneta televīzijas attīstība

Projekta "NVO interneta televīzijas attīstība", projekta Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/177 mērķis ir nodrošināt Latvijā nevalstiskās organizācijas un visus interesentus ar komunikācijas platformu, kura tiks realizēta ar interaktīvo interneta televīzijas starpniecību.

Projekta mērķis ir balstīts uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.698 No 2012.gada 9.oktobra Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "NVO fonds" apakšprogrammas "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma" atklāta konkursa nolikumā paustajiem mērķiem :  demokrātija un līdzdalības demokrātija; cilvēktiesības, tai skaitā etnisko, reliģisko, lingvistisko, seksuālo minoritāšu tiesības; laba pārvaldība un atklātība; rasisma, ksenofobijas un diskriminācijas ierobežošana; dzimumu līdztiesība un uz dzimumu balstītas vardarbības mazināšana; vide un ilgtspējīga attīstība. Jo attīstot interneta televīziju, tiks veidoti sižeti un pārraides, kuras būs vērstas uz šo jautājumu atspoguļošanu.

Tāpat projekta mērķis ir piesaistīt brīvprātīgos projekta realizācijai un projekta tālākās darbības nodrošināšanai. Viens no projekta uzdevumiem ir sadarbības platformas izveide, ar mērķi optimizēt informācijas plūsmas, kuras ir domātas nevalstiskam sektoram. Sadarbības platforma tiks izveidota balstoties uz sabiedriskās redkolēģijas bāzes.  

Projektā plānotas sekojošas aktivitātes:

1) Projekta vadība;

2) Sabiedriskās redkolēģijas izveide un tās darbības realizācija;

3) Publicitātes pasākumi;

4) Interneta tiešraižu nodrošināšana;

5) Video sižetu par NVO aktuālajiem jautājumiem sagatavošana un publicēšana;

6) Apaļā galda diskusiju organizācija;

7) Brīvprātīgo piesaiste un darbs ar viņiem;

8) Sponsoru un papildus finanšu piesaistīšana projektam.

Projekta īstenošanas laiks ir 2013.gada 1.oktobris - 2015.gada 31.decembris.

Projekta tiešā mērķa grupa ir 10 „Baltijas Reģionālā fonda”  brīvprātīgie un projekta netiešā mērķa grupa ir Nevalstiskās organizācijas un to biedri, kā arī citi Latvijas iedzīvotāji, kuri interesējas par nevalstiskajām organizācijām un to aktivitātēm. 

Projekta īstenošanas laikā, no 2013.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim, tika translētas 11 online pārraides un 1 apaļā galda diskusijas, kā arī sagatavoti  11 video sižeti par NVO aktuālajiem jautājumiem. Atkarībā no pārraižu tēmām, unikālo skatītāju skaits, kuri noskatījās pārraides tiešraidi vai ierakstus bija no 54 līdz 190.

Projekta īstenošanas laikā, no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim, tika translētas 43 online pārraides un 6 apaļā galda diskusijas, kā arī sagatavoti  43 video sižeti par NVO aktuālajiem jautājumiem. 

Lielākais vienas pārraides unikālo skatītāju skaits – 507 (430 tiešraidē + 77 Youtube) - Pārraide no JSPA organzētās Starptautiskās konferences par jaunatnes darbu Latvijas un Eiropas  - mērogā. Otrs lielākais skaits 255 (154 tiešraide + 101 Youtube) Par tēmu – Kādas ir jauniešu iespējas Erasmus+ programmā. Trešais lielākais skaits 223 (80 tiešraidē un 143 Youtube) par apmācību programmu Zinu! Protu! Varu! un tāds pats skaits 223 (76 tiešraidē un 147 Youtube) pārraidei par tēmu Socioniku un kā šīs zināšana var noderēt NVO darbā. 

Visus 2013. un 2014.gada pārraižu ierakstus, kā arī sagatavotos video sižetus iespējams apsktīt projekta komunikācijas platformā www.nvotv.lv

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.


Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Ginta Salmiņa.

Ar projektu saistītās publikācijas:
http://brfonds.lv/jaunumi/read/145/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/147/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/148/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/153/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/157/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/159/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/168/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/175/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/178/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/180/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/181/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/184/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/185/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/188/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/189/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/190/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/192/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/193/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/197/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/203/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/207/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/208/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/211/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/212/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/214/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/216/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/217/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/218/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/224/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/226/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/229/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/232/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/235/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/239/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/243/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/246/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/247/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/252/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/254/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/257/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/259/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/262/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/264/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/268/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/269/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/271/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/274/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/277/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/281/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/286/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/293/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/294/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/297/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/300/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/308/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/309/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/312/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/313/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/315/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/320/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/322/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/324/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/329/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/333/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/336/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/339/
http://brfonds.lv/news/read/342/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/344/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/347/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/348/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/355/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/359/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/362/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/365/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/367/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/371/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/376/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/377/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/382/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/384/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/388/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/394/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/395/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/400/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/402/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/404/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/406/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/411/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/414/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/427/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/433/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/434/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/435/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/437/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/439/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/440/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/451/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/452/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/453/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/455/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/457/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/458/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/461/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/463/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/465/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/467/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/468/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/429/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/466/ 
http://brfonds.lv/jaunumi/read/471/


SEE A Game


Ideju ģenerēšanas inkubatorsJauniešu projektiIesaisties!