Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/brfonds/public_html/library/class.mysql.php on line 15
"Internetra televīzija NVO kapacitātes stiprināšanai" - Brfonds.lv

"Internetra televīzija NVO kapacitātes stiprināšanai"

                          

                                                   IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ                                                                                                                                                                       


2012.gada 1. decembrī Nodibinājums „Baltijas Reģionālais fonds” uzsāka projekta "Interneta televīzija NVO kapacitātes stiprināšanai", projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/004 īstenošanu.


Projekta mērķis ir stiprināt „Baltijas Reģionālā fonda” (BRF) un „Latvijas Sarkanā Krusta” (LSK) kapacitāti radot priekšnosacījumus jauna un interaktīva pilotprojekta pakalpojuma izstrādāšanā un ieviešanā - specializēta interneta platforma – interneta online televīzija, kas veicinās nevalstiskā sektora aktīvāku iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā, politikas plānošanā un publisko pakalpojumu attīstībā, paredzot nodrošināt nevalstisko organizāciju dalībnieku un iedzīvotāju izpratni par politikas plānošanas procesu un publisko pakalpojumu sniegšanu.

Projektā plānotās aktivitātes:

1.  Izveidot interneta platformu, izmantojot WEB 2.0 risinājumus, kura nodrošinās interneta televīzijas sižetu pārraidi online režīmā, kas nodrošinās informācijas sniegšanu citiem NVO.

2.   Projekta iesniedzēja, sadarbības partnera un brīvprātīgo darbinieku apmācības.

3.  Interneta televīzijas sižetu izveidi un translāciju online režīmā par NVO aktuālajām tēmām, piesaistot citu NVO pārstāvjus un/vai nozaru ekspertus.

4.    Apaļā galda diskusijas par NVO aktuālām tēmām, kuras tiks translētas interneta televīzijas online režīmā, kurās piedalīsies NVO pārstāvji, publiskā sektora pārstāvji, kā arī nozaru eksperti.

5.   Ziņojumu sagatavošana un rezultātu iesniegšana atbildīgajām institūcijām, veidojot dialogu starp NVO un publisko sektoru, kuros tiks apkopoti pārraižu skatītāju, NVO, ekspertu un citu iesaistīto personu viedokļi svarīgākajos un aktuālākajos jautājumos.

Projekta mērķa grupa: 300 Nevalstiskās organizācijas, to biedri un cilvēki, kuri interesējas par nevalstiskajām organizācijām, kā arī sabiedrības locekļi ar aktīvu dzīves pozīciju, kuri vēlas izprast lēmumu pieņemšanas procesus publiskajā sektorā un kuriem ir vēlme šos procesus ietekmēt.

Projekta īstenošanas laiks: 12 mēneši, no 2012.gada 1. decembra līdz 2013.gada 30. novembrim.

Projekta realizācijas vieta: Rīga.


Papildus informācija pie projektu vadītājs Gintas Salmiņas

e-pasts:ginta.salmina@gmail.com

tālr.: +371 29256888

Informācija par projekta īstenošanu specializētajā projekta mājas lapā www.nvotv.lv

Pārraižu arhīvā skaties:

Ar projektu saistītās publikācijas:

http://www.brfonds.lv/jaunumi/read/62/
http://www.brfonds.lv/jaunumi/read/47/
http://www.brfonds.lv/jaunumi/read/37/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/73/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/79/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/83/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/87/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/89/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/103/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/94/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/95/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/98/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/99/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/106/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/109/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/111/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/114/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/115/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/116/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/119/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/120/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/121/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/126/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/127/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/129/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/130/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/131/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/133/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/135/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/136/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/139/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/142/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/144/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/146/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/154/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/158/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/160/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/161/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/182/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/169/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/176/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/179/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/183/


92,07% no Projekta "Interneta televīzija NVO kapacitātes stiprināšanai" projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/004 finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.


SEE A Game


Ideju ģenerēšanas inkubatorsJauniešu projektiIesaisties!