Kas ir BR Fonds?

BR fonds ir nevalstiska organizācija ar mērķi attīstīt, veicināt, iedvesmot un atbalstīt radošas idejas caur apmācībām, projektiem un konsultācijām. Fonda darbinieki iestājas par draudzīgu un mierpilnu pasauli, veicinot starpkultūru dialogu, atbalstot vienlīdzību un respektējot individualitāti. Cilvēks, kurš atradis savu ceļu, nedrīkst baidīties! Piedāvātie semināri, apmācības un projekti atver durvis jaunai pieredzei,  zināšanām un iespējām, veicinot gan neformālo izglītību, gan arī mūžizglītību. BR fonds ir atvērts jaunām sadarbības iespējām un idejām, tāpēc – „Laipni lūgti mūsu pasaulē - Baltijas Reģionālajā fondā!” 

Pieredze konferencē Tool fair XII - Waves of Innopvation

13. Dec, 18:17 2017 gads

No 6. līdz 10. novembrim Varnā (Bulgārijā) notika starptautiska konference “TOOL FAIR XII Waves of Innovation”, lai veicinātu jaunatnes darba kvalitātes celšanos visā Eiropā. Konferencē piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki no 36 valstīm,  no Latvijas konferencē piedalījās trīs dalībnieki, tai skaitā“Baltijas Reģionālā fonda” vadītāja Ginta Salmiņa.


Šī gada konferences galvenais mērķis bija uzlabot dalībnieku kritisko domāšanu, lai jaunatnes darbiniekiem būtu vieglāk reaģēt uz pārmaiņām jaunatnes darbā saskaņā ar Eiropas Komisijas jaunatnes prioritātēm 2018. gadā, izmantojot inovatīvas un digitālas jauniešu darba metodes. Konference sniedza iespēju dalībniekiem aktīvā vidē diskutēt, apspriest idejas un mainīties ar neformālās izglītības rīkiem un īstenotajām pieredzēm.

Konferencē notika vairākas darbnīcas un vienā no tām bija iespēja  prezentēt Erasmus+ K2 projektā izstrādāto neformālās izglītības metodi “8KEYCOM”.


Lielākais guvums no dalības konferencē bija apgūtās jaunās metodes, piemēram, metode “Keys of Solution”, kuras mērķis ir palīdzēt radošos veidos rast dažādus risinājumus esošajām problēmām, izmantojos speciāli izstrādātus vairākus kāršu katrīšu veidus.  Un arī “Arthiefact”, kas interesantā spēles veidā ļauj iegūt zināšanas par mākslu, tas veidiem, stiliem un māksliniekiem. Un kā jau visos starptautiskos pasākumos, nenovērtējams ieguvums ir interesantas sarunas ar jauniepazītiem un jau zināmiem kolēģiem un jauna lieliska pieredze. 


Paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai par sniegto iespēju.


SEE A Game


Ideju ģenerēšanas inkubatorsJauniešu projektiIesaisties!