Kas ir BR Fonds?

BR fonds ir nevalstiska organizācija ar mērķi attīstīt, veicināt, iedvesmot un atbalstīt radošas idejas caur apmācībām, projektiem un konsultācijām. Fonda darbinieki iestājas par draudzīgu un mierpilnu pasauli, veicinot starpkultūru dialogu, atbalstot vienlīdzību un respektējot individualitāti. Cilvēks, kurš atradis savu ceļu, nedrīkst baidīties! Piedāvātie semināri, apmācības un projekti atver durvis jaunai pieredzei,  zināšanām un iespējām, veicinot gan neformālo izglītību, gan arī mūžizglītību. BR fonds ir atvērts jaunām sadarbības iespējām un idejām, tāpēc – „Laipni lūgti mūsu pasaulē - Baltijas Reģionālajā fondā!” 

Treinings "All the worlds stage"

15. Jan, 12:57
Erasmus+ apmācības kurss "All the worlds stage" notika Busteni, Rumānijā, no 2017. gada 6. decembra līdz 15. decembrim.

Projekts norisinājās brīdī, kad etniskās minoritātes Eiropā tiek atstumtas un diskriminētas, kā rezultātā viņu pilsoņi ir ierobežoti piekļuvē izglītībai, darbam un sociālajiem pakalpojumiem. Šādi gadījumi ik gadu pieaug jauniešu vidū, kas rada negatīvus sociālos aspektus, kas savukārt noved pie naida un neiecietības.

"Visu pasaules reģionu mazākumtautības joprojām saskaras ar nopietniem draudiem, diskrimināciju un rasismu, un tās bieži tiek izslēgtas no pilnīgas līdzdalības ekonomiskajā, politiskajā, sociālajā un kultūras dzīvē, kas ir pieejama lielākajai daļai valstīs vai sabiedrībās, kurās tās dzīvo. "(Navanethem Pillay, Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstais komisārs cilvēktiesību jautājumos (Cilvēktiesību dienas deklarācija, 2009. gada 10. decembris).

Šī mācību kursa mērķis bija attīstīt jaunatnes darbinieku kompetenci un nodrošināt viņus ar jauniem instrumentiem etnisko minoritāšu labākas sociālās iekļaušanas un starpkultūru diskriminācijas izskaušanai.

Šis projekts tika pabeigts ar īpaši labiem rezultātiem, sagatavojot miera veidotājus.


Dalībnieka līmenī projekta ietekme bija jaunu kompetenču un jaunu metožu asimilācijas attīstīšana un labāka izpratne par kultūras daudzveidības un mazākumtautību lomas izpratnes nozīmi. Tā kā nākotnē vietējām kopienām būs jaunieši, kas var būt reāli vadītāji, kas veicinās demokrātiskas idejas un atradīs risinājumus diskriminācijas problēmām un cilvēktiesību pārkāpumiem.

Projekta noslēguma rezultāti bija 2 foruma teātri, kuru pamatā bija sagatavošanās posmā konstatētie gadījumi un 3 video, lai veicinātu etnisko minoritāšu sociālo integrāciju.

Video vari apskatīt šeit:

Paldies Baltijas Reģionālajam fondam, viss bija lieliksi!

Autore: Tereza Korsaka

SEE A Game


Ideju ģenerēšanas inkubatorsJauniešu projektiIesaisties!