Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/brfonds/public_html/library/class.mysql.php on line 15
Projekts "Sievietes, Eiropa un Demokrātija" - Brfonds.lv

Projekts "Sievietes, Eiropa un Demokrātija"

Projekts "Sievietes, Eiropa un Demokrātija" tika īstenots Eiropas Savienības programmā „Jaunatne darbībā”, apakšprogrammā 1.3. Jauniešu demokrātijas projekti un tā īstenošanā bija iesaistītas 4 valstis - Latvija, Itālija, Francija un Vācija. Projekts norisinājās no 2014.gada marta līdz 2015.gada februārim.Projekta galvenās tēmas ir aktīva pilsonība, demokrātija un sievietes loma un nozīme pi
lsoniskajā sabiedrībā. Projektā notika gan lokālas aktivitātes, gan arī četras starptautiskas tikšanās - Latvijā, Vācijā, Francijā un Itālijā. Projekta mērķis bija iesaistīt daudzpusīgās aktivitātēs vismaz 40 dalībniekus vecumā no 18 līdz 30 gadiem un dot tiem iespēju attīstīt pilsoniskās, politiskās un komunikatīvās prasmes, lai pilnveidotu un veicinātu kritisku un konstruktīvu attieksmi par sieviešu lomu mūsdienu dzīvē. Īstenojot projektu tika veicināta iesaistīto dalībnieku (galvenokārt sieviešu) iniciatīvas uzņemšanās, lai palielinātu sieviešu, kuras bieži vien ir nelabvēlīgākā situācijā salīdzinājumā ar vīriešiem, aktīvāku dalību sabiedriskajā, politiskajā un sociālajā dzīvē.

Projektā īstenošanas laikā tika veikta biznesa sieviešu aptauja, organizētas diskusijas, darba grupas  un seminārs, analizēt pētījums par sieviešu vienlīdzības iespējām un stereotipiem, organizētas foto un video intervijas „Četru paaudžu sievietes”, īstenota  Facebook aktivitāte „55 iedvesmas dienas: No Sievietes Sievietei”,  vadīta Diskusija „Sarunas virtuvē: Sievietes - Iedvesma”, Izdots bukletu „Iedvesmas dienas: No Sievietes Sievietei”, kā arī citas aktivitātes.


Liels paldies visiem dalībniekiem un projektā iesaistītajam personālam, lai tas izdotos tik īpašs, neaizmirstams un iedvesmojošs!Projekta laikā veiktās aktivitātes Latvijā:
1) Biznesa sieviešu aptauja Big Event rīkotajā konferencē sievietēm vadošos amatos2) Pētījumu analīze "Stereotipi Latvijā"


3) Fotosesijas "Četru paaudžu sievietes", kurās tika fotogrāfētas vienas ģimenes sievietes četrās paaudzēs.Ģimene no LapmežciemaĢimene no Tukuma4) Videointervijas "Četru paaudžu sievietes", kurās tika intervētas vienas ģimenes sievietes četrās paaudzēs.
https://www.youtube.com/watch?v=i7eTo0mNIlI&list=UU4hBKjykN5-KlSCXZCt-KIg

5) Seminārs "Sievietes, Eiropa un Demokrātija"


6) Sociālo mēdiju kampaņa FB  „55 iedvesmas dienas „No Sievietes Sievietei!”, kur 55 dienas īpaši izveidotā lapā tiek publicētas Latvijas sieviešu iesūtītas fotpgrāfijas un atziņas.7) Diskusijas Sarunas virtuvē: "Sievietes- iedvesma"8)  Boršūra "Iedvesmas dienas: No sievietes sievietei", kurā publicētas visas FB akcijas "55 iedvesmas dienas: No sievietes Sievietei" fotogrāfijasCitas ar projektu saistītās publikācijas un materiāli:

Projekta starptautiskā vizīte Latvijā
http://www.brfonds.lv/jaunumi/read/238/
Video no tikšanās Rīgā

Projekta starptautiskā vizīte Vācijā
http://www.brfonds.lv/jaunumi/read/316/

Projekta starptautiskā vizīte Francijā
http://www.brfonds.lv/jaunumi/read/310/

Projekta starptautiskā vizīte Itālijā
http://www.brfonds.lv/jaunumi/read/351/

Ielūgums un diskusiju "Sarunas virtuvē"
Video no diskusijas

Video no diskusijas NVO TV par projekta aktivitātēm

Informāciju sagatavoja Ginta SalmiņaSEE A Game


Ideju ģenerēšanas inkubatorsJauniešu projektiIesaisties!